Life coaching

Podstawą tej metody pracy jest zaufanie do człowieka jako autora swojego życia i rozwoju.

Klient, z pomocą coacha, samodzielnie określa cel, odkrywa swoje zasoby i możliwości oraz dokonuje zmian w kierunku poprawy jakości swojego życia i działania. Coaching jest wiec systematycznym procesem rozwoju na bazie partnerskiej współpracy.


Naszą ofertę kierujemy do osób, które:

• Na co dzień działają pod presją i w stresie

• Czują, że utknęły w martwym punkcie

• Chcą wzmocnić poczucie pewności siebie

• Poszukują sensu życia i samorealizacji

• Chcą nauczyć się prawidłowo rozpoznawać emocje swoje i osób bliskich

• Chcą budować zdrowe relacje z otoczeniem i czerpać z nich satysfakcję

Korzyści wynikające z udziału w procesie coachingowym:

Samoświadomość, umiejętność poznawania i rozumienia siebie

Trwałe, dające zadowolenie związki z innymi

Lepsza komunikacja, umiejętności poznawania i rozumienia innych ludzi

Odpowiedzialne stwarzanie siebie, zamiast uleganie biernie wpływom

Podstawy trwałego poczucia własnej wartości

Wzrost poczucia zadowolenia z życia, twórcze rozwiązywanie problemów

Zapraszamy

Skontaktuj się z nami:

team image 1

Joanna Tomala

tel. 502 447 955

team image 2

Patrycja Kurowska

tel. 501 503 302

team image 3

Katarzyna Brzezińska

tel. 602 271 172

team image 4

Beata Sikorska Dutka

tel. 500 708 759